Moscow Metro

Ohne Titel (aus der Serie "Moscow Metro"), 2000, C-Prints, 20,5 x 30,5 cm
Ohne Titel (aus der Serie "Moscow Metro"), 2000, C-Prints, 20,5 x 30,5 cm